Home / Projecten / Ontwikkeling / De Piekenhoef – Berghem

In een landelijke bosrijke omgeving, aan de zuidkant van het dorp Berghem (gemeente Oss), is de wijk De Piekenhoef gerealiseerd. In verschillende bouwfasen zijn ruim 1.500 woningen gerealiseerd.
Belangrijke speerpunten uit het Osse volkshuisvestingsbeleid, zoals duurzaamheid, sociale cohesie en veiligheid, hebben bij de ontwikkeling van deze wijk met haar dorps karakter alle aandacht gekregen. Muller Bouw maakte samen met drie andere lokale ontwikkelende bouwers onderdeel uit van de combinatie Hoessenbos die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de woningen.

Grote diversiteit
Karakteristiek voor een dorp zijn wisselende bouwmassa’s, verspringende rooilijnen en variatie in kavelbreedtes. Binnen het plangebied zijn gebieden te onderscheiden die een samenhangend geheel vormen: de erven en straten. De inrichting van de erven creĆ«ert een gevarieerde wijk, terwijl elk erf afzonderlijk een eenheid vormt qua materiaal en textuur. Zodoende zijn veel verschillende woonmilieus ontstaan: ruime, luxe huizen, tweekappers, appartementen maar ook sociale woningbouw. De Piekenhoef is een wijk met een grote diversiteit.

gerelateerde projecten