Home / Projecten / Utiliteit / Ekenrooi – Waalre

In Aalst en Waalre waren de bestaande basisscholen dringend toe aan een betere huisvesting. De schoolgebouwen en de noodlokalen voldeden niet langer aan de geldende huisvestingseisen voor scholen. Een structurele oplossing was noodzakelijk. De gemeente koos samen met Wooninc. voor een nieuw te bouwen brede school aan de Maximiliaanlaan in Waalre.

Het concept
Brede School Ekenrooi heeft een multifunctioneel karakter waarbij verschillende voorzieningen onder één dak zijn samengebracht. Het gebouw bestaat uit 30 klassen voor een tweetal basisscholen (Ekenrooi en St. Christoffel) en ruimten voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en jeugdbibliotheek.
Met deze brede school is een inspirerende voorziening gecreëerd voor leren en opgroeien in de wijk Ekenrooi. Deze huisvesting verstrekt de samenwerking en maakt het mogelijk meer kwaliteit te bieden, waardoor de ontwikkelkansen van kinderen worden vergroot. Het is een duurzaam gebouw geworden als het gaat om energieverbruik en alternatief gebruik.

gerelateerde projecten