Home / updates / ’t Schrijverke Herpen

Na de zomervakantie starten wij met de bouw van basisschool ‘t Schrijverke in Herpen. Nadat het voorlopig ontwerp van de school gereed was zijn wij toegetreden tot het bouwteam, hebben het project technisch uitgewerkt en de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgd.

Kleinere school
Met het oog op het krimpende leerlingenaantal in Herpen wordt de nieuwe school kleiner dan het huidige gebouw. De nieuwbouw biedt straks ook onderdak aan de voor- en naschoolse opvang van het dorp. De nieuwe gymzaal wordt ook gebruikt voor verenigingen.  Om het nieuwe schoolgebouw te kunnen realiseren wordt het oude gebouw gesloopt.

De buurt profiteert mee
De hele buurt kan straks meeprofiteren van het nieuwe Schrijverke in Herpen. De school komt in een groene omgeving te staan waar stenen zijn ingeruild voor bomen. Door het vele groen in de omgeving verwacht de gemeente dat de leefbaarheid in de hele buurt toeneemt. Ook de infrastructuur rondom de school wordt aangepast. De Van Lennepstraat wordt een eenrichtingsweg en bij ’t Schrijverke komt een speciale zoen/zoefstrook, waar kinderen veilig kunnen worden afgezet.