Home / updates / Start bouw KC Kwispeldans

Binnenkort gaan wij starten met de bouw van Kindcentrum Kwispeldans in Venray. Met de onthulling van het bouwbord is daarvoor het officiële startsein gegeven.

Het gebouw
Het nieuwe kindcentrum wordt een moderne, energiezuinige en natuur inclusieve school. Een vriendelijk alzijdig gebouw met een kenmerkende balustrade op de eerste verdieping waar de kinderen vanuit hun klas naar buiten kunnen. Hiermee zijn zowel op de verdieping als op begane grond leer-, speel- en werkplekken binnen direct gekoppeld met buiten. Het onderwijsgebied wordt op deze manier vergroot. Het gebouw sluit aan bij de parkachtige omgeving van sportpark de Wieën en de nieuw te realiseren openbare ruimte rondom het kindcentrum. Het hart van het gebouw wordt gevormd door de huiskamer, centrale hal met bibliotheekfunctie en de patio. Daaromheen zijn drie metselwerkvolumes gepositioneerd met daarin onderwijs-, kantoor- en sportfuncties. De volumes zijn zodanig gepositioneerd dat de ruimte hiertussen een heldere structuur creëert waarmee eenvoudig is in te spelen op multifunctioneel gebruik, overdag en in de avond. Het geheel wordt bij elkaar gehouden onder een dak.

De gebruikers
Het kindcentrum bestaat uit de scholen Speciaal basisonderwijs Focus (SPO Venray), Speciaal onderwijs Spectrum (Onderwijsgroep Buitengewoon), een ontwikkelgroep voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking die beschikken over een leerplichtontheffing (PSW Junior) en een gymzaal bedoeld voor bewegingsonderwijs en avondgebruik door bijvoorbeeld verenigingen. De beide scholen functioneren als het ware als één school waarmee groepsruimten door elkaar kunnen worden gebruikt en uitwisselbaar zijn. Het is de bedoeling dat de onderbouw van beide scholen en de meest zorgbehoevende kinderen voornamelijk gebruik maken van de begane grond. De bovenbouw zal haar plek vinden op de eerste verdieping. Ook PSW Junior krijgt een eigen ruimte op de begane grond. Alle groepen hebben een rechtstreekse verbinding met buiten. De gymzaal zal tevens dienen als speelzaal voor de jongste kinderen. Daarom wordt voorzien in de mogelijkheid om de gymzaal op te kunnen delen.