Home / Projecten / Utiliteit / Juliana van Stolbergschool – Waalwijk

In het hart van de bestaande wijk is de bestaande basisschool Juliana van Stolberg vervangen door een brede school inclusief gymzaal.

Inpassing in de wijk
Met de nieuwbouw is optimaal rekening gehouden met het bestaande stedenbouwkundige grid en de maat en schaal van deze wijk. De nieuwbouw is bestaat uit een éénlaagse voorbouw met de multifunctionele straat aan de voorzijde met daarachter de tweelaagse kleinschalige units waarin de lokalen zijn gehuisvest.

Het gebouw
De massa van de gymzaal is nagenoeg identiek aan de massa van de units. De leerlingstromen van de units lopen via een aparte buitentrap en sluiten rechtstreeks aan de buitenspeelgebieden. Binnen het gebouw is maximale flexibiliteit voor de gebruikers nu en in de toekomst.

gerelateerde projecten