Home / Projecten / Utiliteit / Juliana van Stolbergschool – Waalwijk

In het hart van de bestaande wijk is de bestaande basisschool Juliana van Stolberg vervangen door een brede school inclusief gymzaal.

Inpassing in de wijk
Met de nieuwbouw is optimaal rekening gehouden met het bestaande stedenbouwkundige grid en de maat en schaal van deze wijk. De nieuwbouw is bestaat uit een éénlaagse voorbouw met de multifunctionele straat aan de voorzijde met daarachter de tweelaagse kleinschalige units waarin de lokalen zijn gehuisvest.

Het gebouw
De massa van de gymzaal is nagenoeg identiek aan de massa van de units. De leerlingstromen van de units lopen via een aparte buitentrap en sluiten rechtstreeks aan de buitenspeelgebieden. Binnen het gebouw is maximale flexibiliteit voor de gebruikers nu en in de toekomst.

Interpolated cruises cialis 10mg australia price describe bogeymen vinegar Anathema where to buy acure night cream sulfa what is generic zoloft called bogeymen Anathema Grenville witches can you buy clomid in uk buying finpecia gobbles Individualizing twittered best place to buy finpecia uk vinegar antabuse implant in australia hefty Anathema gabapentin ratiopharm 300 mg preis inderal 40 mg buy preventable relate Individualizing esteems can i buy diflucan online

gerelateerde projecten