Home / Projecten / Utiliteit / Dorpshuis – Zeeland

Het Dorpshuis in Zeeland in aanbesteed op basis van UAVgc design & build met een vooraf vastgesteld bouwbudget en programma van eisen. Het ontwerp waarmee wij de tender hebben gewonnen is na de gunning verder uitgewerkt in overleg met de opdrachtgever en de gebruikers. Vervolgens hebben wij de omgevingsvergunning aangevraagd en daarna de feitelijke realisatie voor onze rekening genomen.

Functie
Het dorpshuis is een multifunctionele accommodatie, waarin een evenementenzaal, ontmoetingsruimte, bibliotheek, horeca, multifunctionele ruimten en een sporthal zijn gehuisvest. De sporthal maakt integraal onderdeel uit van de accommodatie, voldoet aan de definitie van NOC*NSF en is ook als zodanig goedgekeurd. Bij de sporthal horen tevens een tribune die geschikt is voor mindervaliden en kleedkamers voor de sporters en de scheidsrechters.

Het ontwerp
Het bestaande Parochiehuis is in het ontwerp meegenomen en geïntegreerd. Het ontwerp vertaalt het open karakter wat de opdrachtgever graag wil uitdragen in de buitengevel. De verbinding van drie verspringende daken geeft mooi en herkenbaar beeld en heeft een dorpse schaal waardoor het gebouw laagdrempelig en open is voor alle doelgroepen om het gebouw te betreden. Het gebouw heeft naar de nieuw te bouwen wijk aan de achterzijde een vriendelijke uitstraling. Door de overkapping aan de achterzijde is ook hier mogelijkheid tot ontmoeten. Vanuit de straatzijde zijn de meeste activiteiten uitstekend zichtbaar waardoor de dynamiek in het gebouw aan de Kerkstraat, maar ook aan de overige openbare wegen goed zichtbaar is.

Energieneutraal gebouw
De primaire doelstelling voor het nieuwe dorpshuis was dat het energieneutraal moest zijn met nul-op-de-meter om de energie- en exploitatielasten zo laag mogelijk te houden en wij zijn er in geslaagd om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Dat hebben we gedaan door allereerst de energievraag te beperken en vervolgens de benodigde energie duurzaam op te wekken.

Het beperken van de energievraag is gerealiseerd door het energieverlies terug te dringen door het gebouw goed te isoleren en de luchtdoorlatendheid te beperken waardoor ook de gebouwinstallaties in omvang konden worden beperkt. De hoeveelheid gevelopeningen is beperkt en slim toegepast daar waar ze nodig zijn. De grootste raampartijen zijn voorzien van lamellen en het gebouw heeft op een aantal plaatsen dakoverstekken om de zon buiten te houden in de zomer en binnen te laten in de winter waardoor temperatuurschommelingen worden afgezwakt.

Door de inzet van een gebouwbeheerssysteem met slimme meet- en regeltechniek kan de capaciteit van de klimaatinstallatie tijdig worden afgestemd op het gebruik van de verschillende ruimten in functie en tijd. Dit is belangrijk voor de energiezuinige en efficiënte exploitatie van het gebouw.

Voor het duurzaam opwekken van energie is gekozen voor zonne- en bodemenergie. Met behulp van een centrale warmtepomp met een verticale gesloten bodemwisselaar worden de bodembronnen geregenereerd naar een bruikbaar temperatuurniveau voor ventilatie, ruimteverwarming en tapwater. Daarnaast is voor extreme temperaturen en redundantie een elektrische ketel opgesteld en een boiler voor het warmtapwater voor de douches van de sporthal. De luchtbehandelingskast is voorzien van een hoogrendement warmtewiel en ingebouwde warmtepomp voor koelen en verwarmen van de ventilatielucht.

Er is ook gebruik gemaakt van zonne-energie. Op het dak van de sporthal liggen zonnepanelen die gezamenlijk goed zijn voor circa 133.000 kWh elektriciteitsopwekking. Verder worden zonnecollectoren gebruikt voor het verwarmen van tapwater.

De combinatie van een goed geïsoleerd dorpshuis, een energiezuinige klimaatinstallatie en zuinige innovatieve verlichting zorgt voor een laag energieverbruik. De zonnepanelen kunnen het gebouw- en gebruikersgebonden energieverbruik royaal compenseren. Dit heeft geresulteerd in een energieneutraal gebouw (nul op de meter) met een EPC van -0,29. De energieprestatie volgens de eisen van BENG zijn als volgt:
1) Maximale energiebehoefte 42,5 KWh/m2
2) Maximaal primair fossiel energiegebruik -9,1 KWh/m2
3) Aandeel hernieuwbare energie 117%

Het dorpshuis is voorzien van biodynamische ledverlichting waarmee op een energiezuinige manier extra sfeer kan worden gecreëerd. Dit lichtsysteem is gekoppeld aan het gebouwbeheerssysteem zodat de daglichtcyclus kan worden nagebootst. Per zone schakelt een regelaar de verlichting in waar nodig, op een centraal scherm is zichtbaar waar het licht brandt en de verlichting kan centraal aan- en uit worden gezet.

Het dorpshuis heeft een GPR van 8,7, wat een hoge score is met 4 van de 5 sterren op het duurzaamheidslabel. Op het gebied van energie scoort het dorpshuis zelfs een perfecte 10. De GPR is een goede graadmeter hoe duurzaam een gebouw werkelijk is waarbij naast energiezuinigheid ook de toepassing van materialen, daglichttoetreding, geluid, ventilatie, toegankelijkheid, veiligheid en toekomstwaarde is meegenomen.

gerelateerde projecten