Home / Projecten / Woningbouw / Beschermde woonvorm – Druten

In het centrum van het dorp Druten is een woongebouw voor de RIBW gerealiseerd, dat een “thuis“ geeft aan zestien ex-alcohol-verslaafden, veelal met de ziekte van Korsakov.

Indeling
Voor de clienten van het RIBW is een begrijpelijke gebouwstructuur belangrijk, wat heeft geleid tot een heldere tweedeling in het gebouw. De entreepartij deelt het bouwvolume in twee delen, wat intern leidt tot een plattegrond met korte looplijnen. Naast de zestien appartementen zijn er twee gezamenlijke woonkamers, een rookruimte en kantoor/slaapwacht.

Vormgeving
De tweedeling is ook voor het exterieur belangrijk, want door de opdeling in twee volumes past het gebouw beter in de kleinschalige, historische omgeving van het dorpscentrum, met verschillende gemeentelijke monumenten in de directe omgeving. Qua vormgeving is daarom gekozen voor een rustige, klassieke opbouw: een basisvolume afgesloten door een schuine kap. De materialisering en kleurstelling is ook klassiek: roodbruine baksteen, wit stucwerk, zink en oranje dakpannen.

gerelateerde projecten