Home / updates / Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs heeft met succes de herbeoordeling plaatsgevonden voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Muller Bouw heeft opnieuw het PSO-certificaat mogen ontvangen dat voor 2 jaar geldig is.

PSO trede 2
Het Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) certificaat wordt verleend als waardering voor het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Muller Bouw voldoet aan de normen van trede 2. Dit is één van de manieren waarop wij bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.