Home / updates / Nieuwbouw brede school scoort sociaal én duurzaam

Bij de nieuwbouw van Bredeschool Brakkenstein te Nijmegen hebben wij diverse leer/werkplekken inzet en daarmee de mogelijkheid gecreëerd voor een aantal studenten om werkervaring op te doen. Het Stimuleringsfonds Leren/Werken heeft deze prestatie als uitstekend beoordeeld! Daarnaast scoort de nieuwbouw op energiezuinigheid.

In het ontwerp zijn zeer energiezuinige maatregelen volledig in de architectuur geïntegreerd, zoals decentrale en CO2 gestuurde luchtbehandeling en een dak vol met zonnecellen (80 panelen). Middels een groot duurzaamheids- en energiedisplay in de centrale ruimte worden kinderen, ouders en personeel bewust gemaakt van de duurzame eigenschappen van het gebouw.

Brede school

De nieuwe brede school Brakkenstein is gesitueerd in het hart van de wijk Brakkenstein te Nijmegen. Het gebouw biedt onderdak aan een 11-klassige school, 2 groepen kinderopvang en buitenschoolse opvang.Het gebouw bestaat uit 2 herkenbare baksteen delen in 2 lagen waarin de kinderopvang, onder-, midden- en bovenbouw gescheiden van elkaar zijn gesitueerd.

Daarbij is het zuidelijke deel teruggeschoven om vrij zicht te houden op het ernaast gelegen monumentale wijkgebouw. De twee gebouwdelen worden van elkaar gescheiden door een transparant en hoger middendeel waarin de algemene functies zijn gesitueerd, zoals gemeenschapsruimte, leeshoek, en het multifunctioneel lokaal (BSO).