Home / updates / Nicolaasschool Oss

Bij de Engineer & Build aan besteding voor Kindcentrum Nicolaas in Oss is Muller Bouw als winnaar uit de bus gekomen. Gedurende de komende maanden zal het voorlopig ontwerp van de school in het bouwteam worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Het ontwerp
Het ontwerp van de school is van Thomas Architecten uit Den Bosch. Kindcentrum Nicolaas omvat de een nieuwbouw van 3.600m2 bruto vloeroppervlak en biedt ruimte aan 450 leerlingen van zowel de basisschool, kinderopvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Daarnaast wordt er ook een gymzaal gerealiseerd. Als concept heeft de architect de kijkdoos als metafoor gebruikt. Dit wordt het hart voor het ontwikkelen van brede kennis en vaardigheden en biedt ruimte aan het thematische onderwijs (IPC) en het wereldburgerschap. De kijkdoos staat voor het verbeelden van een thema in een driedimensionale voorstelling en maakt kinderen enthousiast en betrokken.

De locatie
De Nicolaasschool is sinds 1979 gehuisvest in een gebouw aan de Koornstraat, maar dat gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Het nieuwe schoolgebouw komt aan de Schelversakker, op de locatie van de voormalige huishoudschool die inmiddels is gesloopt.

Start bouw
Het streven is om in het najaar van 2022 te starten met de bouw.