Home / updates / Dorpshuis Zeeland

Bij de Design & Build aan besteding voor het nieuwe Dorpshuis in Zeeland is het plan van het team van Muller Bouw als winnaar uit de bus gekomen. Dit team bestaat verder uit Architectenbureau De Twee Snoeken, Adviesbureau voor bouwconstructies Bekendam, Van Delft Groep, Geurts van Kessel Elektrotechniek, Eklips Advies en B&I Ontwerpadvies.

Het ontwerp
Het bestaande Parochiehuis is in het ontwerp meegenomen en geïntegreerd. Het ontwerp vertaalt het open karakter wat de opdrachtgever graag wil uitdragen in de buitengevel. De verbinding van drie verspringende daken geeft mooi en herkenbaar beeld en heeft een dorpse schaal waardoor het gebouw laagdrempelig en open is voor alle doelgroepen om het gebouw te betreden. Het gebouw heeft naar de nieuw te bouwen wijk aan de achterzijde een vriendelijke uitstraling. Door de overkapping aan de achterzijde is ook hier mogelijkheid tot ontmoeten. Vanuit de straatzijde zijn de meeste activiteiten uitstekend zichtbaar waardoor de dynamiek in het gebouw aan de Kerkstraat, maar ook aan de overige openbare wegen goed zichtbaar is.

Duurzaamheid
Het nieuwe Dorpshuis wordt energieneutraal en krijgt biodynamische verlichting. Daarnaast is de techniek onderhoudsarm en is er goed nagedacht over bedienings- en gebruiksgemak. Het Parochiehuis wordt zoveel als mogelijk en passend is in het ontwerp behouden. Ook hetgeen niet wordt behouden, wordt voor zover mogelijk op locatie gebruikt. Veel materialen worden hergebruikt en materialen die niet op locatie gebruikt kunnen worden, worden circulair gesloopt.

Vervolg
De volgende stap is de verfijning en uitwerking van het plan en het aanvragen van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat in mei 2021 met de bouw kan worden gestart.