Home / Bouwservice / brandwerende voorzieningen

Als gebouweigenaar bent u verplicht om voor goede brandwerende voorzieningen te zorgen. Dat was altijd al zo, maar tegenwoordig wordt die regel veel strenger gehandhaafd.

Wij juichen dat scherpere toezicht ontzettend toe: voor ons is de brandveiligheid van gebouwen namelijk altijd al een belangrijk speerpunt geweest. Daardoor beschikken we nu over een riante voorsprong aan kennis en ervaring op het gebied van brandwerende voorzieningen.

En het mooie is: daarvan plukt u als gebouweigenaar de vruchten. U profiteert immers van:

  • Onze intensieve samenwerking met brandweer en verzekeraars
  • Onze aantoonbare kennis over brandwerende producten en de verwerking daarvan
  • Onze jarenlange ervaring in het realiseren van brandveilige gebouwen
  • Onze aandacht voor het opleiden van gecertificeerd personeel
  • Onze goede reputatie in de markt

Expertise, veiligheid en zekerheid

Het moge duidelijk zijn: brandwerende voorzieningen krijgen bij ons de aandacht die ze verdienen. Om dat zo goed mogelijk te organiseren, werken we volgens een vaste procedure met drie pijlers: expertise, veiligheid en zekerheid.

  • Expertise: inspectie en inventarisatie

In het voortraject brengen we alle vloeren, daken en doorvoeringen in uw gebouw uitgebreid in kaart. Bovendien nemen we naast wet- en regelgeving ook uw eigen wensen en eisen als randvoorwaarden mee in ons plan van aanpak.

  • Veiligheid: planning en uitvoering

We laten ons plan van aanpak altijd toetsen door de brandweer. Pas als zij groen licht geven, stellen we samen met u een planning op. Zo weten we al ruim vóór de uitvoering precies hoe we de veiligheid van uw gebouw straks garanderen.

  • Zekerheid: rapportage en onderhoud

Na de realisatie van uw gebouw ontvangt u een overzichtelijk logboek. Vanzelfsprekend denken we bovendien graag met u mee over periodieke inspectie en onderhoud. Veiligheid is immers geen momentopname.

Het eindresultaat? Een gebouw dat voldoet aan alle moderne brandveiligheidsnormen. Maar belangrijker nog: een gebouw dat de veiligheid van zijn gebruikers maximaal waarborgt.