Home / updates / Aannemingsovereenkomst ’t Schrijverke getekend

In het bijzijn van alle leerlingen en leerkrachten is de aannemingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van basisschool ’t Schrijverke in Herpen. De overeenkomst is getekend door Monique Donders namens opdrachtgever Optimus primair onderwijs en door Rob Muller namens Muller Bouw. Na de ondertekening mochten de leerlingen een ballon oplaten ter opluistering van het heuglijke moment.

De nieuwe school wordt gerealiseerd op huidige locatie van ’t Schrijverke, de oude school is inmiddels gesloopt. De bouw start op 6 oktober 2020 en de oplevering is gepland vóór de bouwvakvakantie van 2021.